Pályázat gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére

Lead kép

Átányi Közös Önkormányzati Hivatal

                          

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Átányi Közös Önkormányzati Hivatal

gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 év –ig tartó közszolgálati jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3383 Hevesvezekény, Alkotmány út 2.

Ellátandó feladatok:

Általános pénzügyi, gazdálkodási feladatok. Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok végrehajtása az ASP program segítségével. Költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok; teljeskörű főkönyvi könyvelés vezetése; éves és évközi beszámolók, mérlegjelentés elkészítése; költségvetési rendeletek és módosítások előkészítése; támogatások igénylése; közreműködés a pénzügyi szabályzatok elkészítésében, karbantartásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hevesvezekény Községi Önkormányzat és intézményei gazdálkodásával és számviteli feladatainak ellátásával kapcsolatos teendők elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelő,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Főiskola, pénzügy és számvitel,

- Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

- ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- végzettséget igazoló dokumentumok

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 87/2019 (IV.23.) Korm.rend. 9. § (1) bekezdés alapján

- a pályázó adatkezelési hozzájáruló nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Joó Bence jegyző nyújt, a +36303503761 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Átányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3371 Átány, II. Rákóczi Ferenc út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á-/9/2023 , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási ügyintéző.

- Elektronikus úton Joó Bence részére a jegyzo@atany.hu E-mail címen keresztül

- Személyesen: Joó Bence jegyző, Heves megye, 3371 Átány, II. Rákóczi Ferenc út 60. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a polgármester egyetértésével a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.atany.hu, www.hevesvezekeny.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. január 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.