Üvegzseb


A helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv  a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az  önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az  önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. Elektronikusan vagy más módon közzéteszi a tevékenysével kapcsolatos legfontosabb - így különösen a hatáskörére, illetékességére, szervezeti felépítésére, szakmai tevékenységére, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokában lévő adatfajtákra és a működéséről szóló jogszabályokra, valamint a gazdálkodására vonatkozó - adatokat.

Fájl

Kisbusz szerződés

Fájl letöltése
Fájl

Működési támogatások_2011

Fájl letöltése
Fájl

Működési támogatások_2010

Fájl letöltése
Fájl

Sportöltöző vállalkozói szerződés

Fájl letöltése
Fájl

Építési vállalkozói szerződés_községháza kerítés_2011

Fájl letöltése
Fájl

Adásvételi szerződés_VIP autó

Fájl letöltése
Fájl

Működési célú támogatás_2009

Fájl letöltése
Fájl

Építési vállalkozói szerződés_ Községháza kerítés_2010

Fájl letöltése
Fájl

Építési vállalkozói szerződés Colas Zrt._2010

Fájl letöltése
Fájl

Építési vállalkozói szerződés_Magyar Aszfalt_2010

Fájl letöltése
Fájl

Építési vállalkozói szerződés _Temető_2009

Fájl letöltése